TR     EN

İthalat Hizmetleri

Gerek müşterilerimiz adına gerekse kendi adımıza yaptığımız ithalatlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına ve mevzuatlarına uygun iş projeleri gerçekleştirmek başlıca hizmetlerimiz arasındadır. Ürünün kaynağından nihai varış yerine kadar müşterilerimizi ve tüketicilere maksimum fayda sağlamaktayız.

Ayrıca yurt dışı müşterilerimize Türkiye pazarına sorunsuz bir şekilde ürün ithalatını gerçekleştirmeleri için gerekli altyapıyı sunmaktayız. Bunun için ithalat personelimiz, dış ticaret ve gümrük ofislerimizdeki personelimiz ve destek birimlerimizle (Kurye Departmanı, Mevzuat Departmanı, Operasyon ve Takip Departmanı, Teşvik Takip Departmanı) ile birlikte koordineli olarak bilgi akışını sağlayarak süreci daha hızlı ve etkin olarak gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca gümrük mevzuatı konusunda daha derin bilgiye sahip olmak ya da bir konuda danışmak istiyorsanız mevzuat departmanımız bunun için her zaman hazır bulunmaktadır.

  • İthalat Uygulamaları
  • İthalatta Direkt ve Dolaylı Vergiler (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, KDV, ÖTV ve Diğer Dolaylı Vergiler ve Fonlar, vs.)
  • İthalatta Teşvikler ve Muafiyetler
  • Bedelsiz İthalat Rejimi Uygulamaları
  • İthalatta Gümrük Vergilerinin ve KDV Oranlarının Tespiti
  • Dış Ticaret Uygulamaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken izinlere ilişkin dosyaların hazırlamak ve izin başvurularını yapmak

Copyright © 2011 Lotus Global
info@lotusGL.com