TR     EN

Çevre Politikamız

Şirket kültürümüzün odak unsurlarından biri çevrenin korunmasıdır.Bu anlamda çevreye zarar verebilecek her şeyden kaçınmaya özen gösterir ve korunması yönünde takip ederiz.  Çevreye olan hassas yaklaşımımız sonucunda geliştirdiğimiz ve uyguladığımız Çevre Politikamız şu şekildedir:

Lotus Global, faaliyetlerini çevreye olan etkisi en az olacak şekilde gerçekleştirerek, çevreci anlayışla %100 müşteri memnuniyetini hedefler. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken;gerek atık yönetiminden geri dönüşüm, grekse doğal kaynakların optimum kullanımı ile tehlikeli atık ve diğer atıkların bertarafı, hava, su, toprak kalitesinin korunması ile ilgili mevzuatları uygulayarak; çevre krilenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri almak, Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek doğal hayatın dengesini korumak Çevre Politikamızdır.

Şirketteki her çalışan, çevre dostu faaliyetlere karşı duyarlıdır aksi davranışlara prim vermeyen zihniyeti ile hareket etmektedir. Çevre bilinci, firmamızın genel kadrosu ve tüm yönetim kademelerince de desteklenmektedir. Genel kadrosu ve tüm yönetim kademelerince de çevre bilinci desteklenmektedir.  Çevreye olan duyarlılığımız; en çevre dostu süreçleri tercih etmemiz, doğal kaynakları bilinçli kullanmamız, hem enerji tasarrufu yapan hem de atık yaratmayan çevre dostu üretim işlemleri ile çalışmamız anlamına gelir.
Copyright © 2011 Lotus Global
info@lotusGL.com