TR     EN

Türkiye'de Yatırım Yapmak İçin 10 neden


  1. Başarılı Ekonomi

 • Hızla gelişen ekonomi (2002'de 230 milyar ABD doları olan GSYİH 2010'da 736 milyar ABD dolarına yükseldi.)
 • Sürdürülebilir ekonomik büyüme (Son 8 yılda reel GSYİH yıllık ortalama % 4,8 arttı.)
 • Yıllık ortalama % 6,7 oranındaki reel GSYİH büyüme hızıyla 2011-2017'de OECD üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ekonomi olması beklenen ve gelecek vaat eden bir ekonomi
 • 2010 yılında dünyanın en büyük 16. ekonomisi ve AB bölgesi ile karşılaştırıldığında en büyük 6. ekonomi
 • Son 8 yılda 94 milyar ABD dolarının üzerinde doğrudan yabancı yatırım çeken güçlü ve kurumsallaşmış ekonomisiyle 2008-2010 yılları için doğrudan yabancı yatırımda dünyanın en cazip 15. ülkesi (UNCTAD)

 • 2. Nüfus

 • 74 milyonluk nüfus
 • AB ile karşılaştırıldığında en kalabalık genç nüfus
 • Yarısı 29 yaşın altında nüfus
 • Genç, dinamik, eğitimli ve çokkültürlü nüfus
 • *2010 verileri

  3. Nitelikli ve Rekabetçi İş Gücü

 • 25 milyonu aşkın genç, eğitimli ve motive profesyonel
 • Azalan reel birim ücretle birlikte artan çalışan verimliliği
 • AB ile karşılaştırıldığında en büyük 4. iş gücü
 • Avrupa'daki en uzun çalışma süreleri ve çalışan başına ortalama hastalık izninde en düşük oran (Haftada 53,2 çalışma saati ve çalışan başına yıllık ortalama 4,6 gün hastalık izni)
 • 156 üniversiteden yaklaşık 500.000 mezun
 • Üçte biri meslek liseleri ve teknik liselerden olmak üzere yaklaşık 663.000 lise mezunu
 •  *2010 verileri

  4. Liberal ve Yeniliklere Açık Bir Yatırım Ortamı

 • 2002-2010'da % 225 artışla 114 milyar ABD dolarına yükselen ihracat hacmiyle, dinamik ve olgun bir özel sektör
 • Ortalama 6 günde şirket kurulumu sunan iş dostu bir ortam (OECD'ye üye ülkelerde bu süre 13 günü aşmaktadır.)
 • Son derece rekabetçi yatırım koşulları
 • Güçlü bir sanayi ve hizmet kültürü
 • Tüm yatırımcılara eşit muamele
 • 25.000'i aşkın yabancı sermayeli şirket
 • Uluslararası tahkim
 • Transfer garantisi

 • 5. Altyapı

 • Ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde yeni ve gelişmiş teknik altyapı
 • Son derece gelişmiş, düşük maliyetli deniz ulaşımı
 • Orta ve Doğu Avrupa'ya demir yolu ile ulaşım avantajı
 • İyi yapılandırılmış ulaşım imkânları ve çoğu AB ülkesine doğrudan sevkiyat mekanizması

 • 6. Merkezi Konum

 • Doğu-Batı ve Kuzey-Güney arasında doğal bir köprü işlevi görerek önemli pazarlara giden etkili ve uygun maliyetli bir çıkış noktası
 • Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki 1,5 milyar müşteriye kolay erişim imkânı
 • Toplam GSYİH'leri 23 trilyon ABD doları olan çok sayıda pazara erişim

 • 7. Avrupa'nın Enerji Koridoru ve Terminali

 • Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan önemli bir enerji terminali ve geçidi
 • Enerji kaynaklarının % 70'i Türkiye'nin güneyi ile doğusunda yer alırken, en büyük enerji tüketicisi konumundaki Avrupa, Türkiye'nin batısında yer almaktadır.

 • 8. Düşük Vergiler ve Teşvik Olanakları

 • % 30'dan % 20'ye düşen Kurumlar Vergisi
 • % 15 ile % 35 arasında değişen Kişisel Gelir Vergisi
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler içerisinde Kurumlar Vergisi'nden tamamen veya kısmen muafiyet ve işverenlerin sosyal güvenlik payına % 80'e varan destek gibi uygulanan vergi avantajlarının yanı sıra arazi tahsisi
 • Ar-Ge Kanunu
 • Bölgesel ve sektörel teşvik sistemi

 • 9. AB ile 1996'dan Bu Yana Gümrük Birliği

 • AB ile 1996'dan beri yürürlükte olan Gümrük Birliği ve 20 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması
 • Üzerinde çalışılmakta olan yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları
 • AB ile yürütülen katılım müzakereleri

 • 10. Büyük İç Pazar

 • 2002-2010 arasında 4 milyondan 35 milyona ulaşan internet kullanıcısı sayısı
 • 2002-2010 arasında 23 milyondan 62 milyona çıkan cep telefonu kullanıcısı sayısı
 • 2002-2010 arasında 16 milyondan 46 milyona ulaşan kredi kartı kullanıcısı sayısı
 • 2002-2010 arasında 33 milyondan 102 milyona yükselen hava yolu yolcusu sayısı
 • 2002-2010 arasında 13 milyondan 28,5 milyona ulaşan yabancı turist sayısı
Copyright © 2011 Lotus Global
info@lotusGL.com