TR     EN

İhracat Gümrükleme Hizmetlerimiz: 

 • İhraç eşyanın fizibilite çalışması yapılarak gümrük G.T.İ.P.'lerin tespit edilmesi
 • Eşyanın cinsine göre ilgili ihracat birliklerine üyelik kayıt işlemlerinin yaptırılması
 • Fatura çeki listesi düzenlemeleri
 • İhracat rejiminde ve yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde varsa ilgili mercilerden ön müsaadelerinin alınması ve özel belgelerin teminine ilişkin işlemlerin (Sağlık Sertifikası, Kontrol Belgesi, ATR, EURI ve Menşei Şahadetnamesi ülke durumuna göre Konsolosluk Tasdik İşlemleri) yapılması
 • Tüm evrakların tamamlanmasından sonra gümrük çıkış beyannamelerinin düzenlenmesi
 • EDİ sistemi ile ofisimizden tescil yapılması
 • İlgili gümrükten kabul ve tescil ettirilmesi, muayene ve tespitinin yapılması
 • Yüklenen aracın gümrük işlerinin tamamlanması
 • Şirketin talebi doğrultusunda, eşyanın beraberinde gidecek vesaikin nakliyeci firmaya teslim edilmesi
 • Eşyaların yurt dışı edilmesinden ve gümrüğe gelmesinden sonra beyannamenin kapatılması
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracat nüshasının müşteriye en kısa sürede teslim edilmesi
 • Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV
 • Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi
 • Akaryakıt ve Kumanya ile ilgili işlemler
 • E – BİRLİK Müşterilerimize en hızlı hizmeti verebilmek için gerekli teknolojik altyapı hazırlanarak e-birlik (Ofisten birlik ve ticaret odası tasdikleri) projesi kapsamında birlik (İTKİB, İMMİB) onayları birliklere evrak götürülmeden ofisimizden yapılmaktadır
 • İthalat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan yukarıda belirtilmeyen diğer işlemlerin yapılması.


  Copyright © 2011 Lotus Global
  info@lotusGL.com