TR     EN

İthalat Gümrükleme Hizmetlerimiz: 

 • İthal eşyanın fizibilite çalışması yaparak gümrük G.T. İ.P.'lerin tespit edilmesi, maliyet çıkarılması
 • Firma ve ürün bazında G.T. İ.P'leri içeren database arşivi hazırlanması
 • Şirket adına ithalatı yapılacak tüm malzemelerin, sipariş aşamasından başlayarak her aşamada şirkete güncel olarak raporlanması sağlanır
 • Eşyanın zamanında yurda gelip gelmediğini takip etmek, gerekli olduğu durumlarda nakliyecilerle temas etmek
 • Gümrük işlemleri için gerekli evrakların firmadan alınması
 • Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarının yaptırılması
 • Ordino ve özet beyan ordino alımı
 • Banka transfer dekontu alımı
 • Yatırımda Devlet Yatırımlarına İlişkin Danışmanlık
 • Gerek görüldüğü hallerde Küşat yapılması
 • Gümrükleme departmanız Gümrük Giriş Beyannamesinin EDİ sistemi ile ofisimizden tescil yapılması
 • Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayenesinin yapılması
 • Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
 • Tahakkuklarının yapılarak Gümrük vergi, resim ve harçlarını ihtiva eden çeklerin hazırlanması veya İnternet Bankacılığı ile hızlı para transferlerinin gerçekleştirilmesi
 • İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi
 • Teşvik dosyaları tamamlanmışsa kapatılması ve varsa teminatlarının çözülmesi
 • Geçici ithalatta eşyanın girişinin yapılması, alınan müsaadelere uygun olarak, zamanında ve firmanın talimatı doğrultusunda çıkışının yapılması
 • Teminat Çözümü işlemlerinin yapılması
 • Gümrük beyannamesi sureti, makbuz ve benzeri belgelerin en kısa sürede müşteriye tesliminin sağlanması
 • Paket posta gümrük idarelerine gelen eşyaların alınması veya gümrük giriş beyannamesi ile ithalatını yapmak
 • Geri gelen eşyaların ithalatı ile ilgili gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak ve takip etmek/li>
 • Door-to-door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi
 • Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler
 • İthalat işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması için gerekli olan yukarıda belirtilmeyen diğer işlemlerin yapılması.


  Copyright © 2011 Lotus Global
  info@lotusGL.com